°°°

2012. november 21., szerda

Hipnózis - A siker mechanizmusa


A siker nem a véletlenen múlik. Nem érdemes összekeverni a gazdagsággal. Bár, aki sikeres, mindig van elég pénze is. A siker azon múlik, hogy a tudat és tudatalatti egyensúlyát képes-e fenntartani. A tudattal születésünktől kezdve foglalkozunk, a tudatalattival azonban nem. A siker végső soron attól függ, hogy képes-e megismerni és felhasználni tudatalattija erejét. Ezen múlik, hogy a pozitív gondolatait kiaknázza-e. A tudatalattiban semmi nem történik ok nélkül. Ezeknek az okoknak a kiváltóit szabályok segítenek megérteni. Ha ezeket ismeri, akkor megértheti a tudatalatti működését, viselkedését és reakcióit. Ezáltal a kezébe veheti élete irányítását.

A következőkben felsorolt törvényszerűségek megismerésével és alkalmazásával az életét az elképzelései szerint megváltoztathatja. Hogy hisz-e benne vagy sem, az teljesen mindegy, mivel ezeknek a szabályoknak a működésére az nincs hatással.

I. Az felelősségvállalás törvénye
(Minden okkal történik)

A világ nem véletlenszerűen működik. Minden esemény eredője egy másik eseményben nyugszik, azaz mindennek van oka és célja (okozata). Döntéseinknek következményei vannak. Bármilyen helyzetben van Ön most, az a múltbeli döntései és cselekedetei eredményeképpen jött létre. Ugyanígy, jelenbéli döntései határozzák meg azt, hogy milyen jövő vár Önre! Ha csak ül és vár, akkor az élete is megáll. Csak azzal juthat előbbre, ha dönt és cselekszik. A céljait csakis így érheti el. Azok az eredmények, melyeket elér, a közvetlen következményei annak, amit most tesz, vagy nem tesz. Ebben sem a szerencsének, sem a véletlennek, sem más embereknek nincs szerepe. Saját maga határozza meg sorsát, azaz a jövője megjósolható, és kézben tartható. Csakis önmagáért vállalhat felelősséget! Saját magáért pedig egyedül Ön a felelős, senki más!

II. A visszahatás törvénye
(Minél erősebben akarod, annál kevésbé sikerül)

Ez a törvény azt mondja ki, hogy minél erősebb akarattal, minél tudatosabban akar hatást kifejteni a tudatalattijára, annál kisebb eredményt fog elérni. Hogyan lehetséges ez?

A tudatalatti elsődleges feladata az, hogy Önt védelmezze! Olyan viselkedésmintákat sajátít el és generál, melyekkel a testi és lelki épségét igyekszik megőrizni. Ezeket az Önre jellemző viselkedésmintákat leginkább a gyermekkorában átélt erős érzelmi hatások nyomán alakította ki. Ha olyan helyzetbe kerül, ami hasonlít egy korábban megtapasztalttal, akkor arra a már kialakított és rögzített minta alapján reagál. Az egyes mintákat az adott érzelmek alapján tudja felismerni. Az idő múlásával ezek a minták szokásokká válnak és mélyen beleivódnak a tudatalattiba. Akarva akaratlanul, a másodperc törtrésze alapján dönt és cselekszik saját, belső szabályai alapján.

A visszahatás törvénye azt mondja ki, hogy ha egy ilyen belső szabályát tudatosan át akarja hágni, azaz meg akarja változtatni, az heves ellenállásba ütközik belülről! A tudattalanja a testi-lelki egészsége elleni támadásként fog fel minden ilyen cselekedetet és bármire hajlandó, hogy elkerülje! Hétköznapi értelemben ez azt jelenti, hogy ha egy kialakult szokását meg akarja változtatni, akkor a tudattalan irányából biztosan ellenállásra számíthat. Minél erősebben próbálkozik, annál hevesebb az ellenállás. (Ez a legfőbb oka annak, hogy sokan kudarcot vallanak a dohányzásról való leszokásban.) A változáshoz a kulcsot az érzelmek és a tudtalattiban tárolt képek jelentik.

III. A gondolat hatalma
(Minden gondolat fizikai változást okoz testedben)

Közismert tény, hogy aki megijed valamitől, annak a pulzusa megnő és izzadni kezd a tenyere. Amikor azonban arra gondol, hogy egy függőágyban pihenve hűs koktélt kortyolgat, akkor vérnyomása csökkenni kezd. Valójában minden gondolat ilyen, és ehhez hasonló változásokat indít el szervezetben. Ez vezet a pánikrohamok kialakulásához is és nagyszerűen használható a pozitív gondolatok hatalmának kihasználásában.

IV. Öngyógyítás és pozitív változás
(Gondolataid közvetlenül befolyásolják egészségedet)

Bármilyen érzelemmel erősen áthatott állapot az egészséget érintő változást idéz elő, ha elég sokáig fenntartják, vagy sokszor ismétlik. Krónikusan visszatérő érzelmi állapotok (pl. hosszantartó idegesség, vagy harag) a stresszhormon szintet emelik, ami tartós egészségi károsodást okoz. Ezzel ellentétben, ha hosszútávon optimista gondolatokat tart fent, az természetesen egészen másfajta hormonokat szabadít fel számos pozitív előnnyel (pl. meghosszabbíthatja az életét is). Röviden összefoglalva: minthogy gondolatai közvetlenül befolyásolják egészségét, érdemesebb egészséges gondolatokra koncentrálnia!

V. Vizualizáció
 (Azt kapod, amire gondolsz)

Amikor gondolataival dolgozik, akkor a képzelőerejének jóval nagyobb hasznát veszi, mint a tudásának. A tudatalatti logikája jelentősen eltér a tudatos logikától. Oly mértékben, hogy egyik sem érti a másikat! A tudatalatti a raktára az érzelmeknek, a képzeteknek, a belső képeknek. Ez a szabály azt mondja ki, hogy aki a tudatalattiját akarja befolyásolni, annak érdemes olyan eszközöket használni, melyekkel az elme (a tudatalatti) természetes helyzetekben is találkozik. Ez az eszköz a vizualizáció. Az elme nem képes különbséget tenni külső valóság és belsőleg alkotott kép között. Ezért sokkal hatékonyabb, ha vizualizálja, amit szeretne elérni, mintha csak kívánná, vagy mondaná!

VI. Elvárások
(Amit látsz és tapasztalsz, az az elvárásaidnak megfelelően alakul)

A kép az elmében keletkezik és nem a szemek hozzák létre. Ami a világban történik, az az Ön elvárásaitól függ, azok következménye. Ha meg van győződve arról, hogy a világ tele van lehetőségekkel, akkor az elméje észre is veszi ezeket a lehetőségeket és a látókörébe hozza őket. Ha kudarcokban hisz, akkor az elme elsiklik a lehetőségek felett ahelyett, hogy rájuk akadna. Ha nem látja a lehetőségeket, akkor nem is használhatja ki őket, így élete kudarcok sorozatává válik, ezáltal felelve meg elvárásainak. Ez az, amit Henry Ford így fogalmazott meg: “Akár azt hiszed, hogy képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz.”

VII. Az önigazolás törvénye
(Egy erős gondolat megváltoztathatja az igazságról alkotott véleményedet)

Az elme nem képes befogadni egyszerre két ellentétes gondolatot. Azért nem engedi meg soha, hogy két ellentétes gondolat verjen gyökeret benne, mert az végzetes konfliktust idézne elő. Az elme úgy oldja meg ezt a problémát, hogy elfogadható indokot keres az egyik gondolat támogatására (igazolására) a másikkal szemben. Kitűnő példa erre a dohányzásról való leszokás: a dohányos tudja, hogy milyen halálos veszélyt jelent a szenvedélye, mégis folytatja. Az elme úgy oldja meg ezt a belső ellentétet, hogy a dohányzásra olyan indokot keres, amellyel pozitív hatást tulajdonít ennek a tevékenységnek: „Olyan megnyugtató.”, „Így van időm pihenni kicsit.”, „Legalább tudok emberekkel beszélgetni.”, vagy „Segít gondolkodni.”. Ezek mind légből kapott magyarázatok minimális valóságtartalommal, ám pontosan elegendőek ahhoz, hogy az elme kibékítse az ellentéteket és belenyugodjon a döntésbe: „a dohányzást választom”. Nem is beszélve arról a kellemetlen érzésről, amikor egy döntése később tévesnek bizonyul! Így még hevesebben védelmezi és tovább erősíti magában a hitet, dacára a nyilvánvaló tényeknek.

VIII. A következetesség törvénye
(Minél tovább hiszel valamiben, annál erősebbé válik)

Amint a tudatalatti befogad egy elképzelést, az mindaddig ott marad, míg egy elfogadható újjal nem helyettesítik. (Ez az elengedhetetlenség törvénye is egyben…) A tudtalatti ezzel a lehetőséggel segít a túlélésben. Ha minden alkalommal, amikor kinyit egy ajtót, el kellene azon gondolkoznia, hogy mit tegyen, akkor valószínűleg gyorsan összeomlana az élete. A tudatalatti azonban megtanulja és elraktározza a szükséges válaszokat az ilyen helyzetekre. Ha egy ideig minden rendben megy, akkor a későbbiekben már nem szükséges önálló döntéseket hoznia minden alkalommal. Ezzel rengeteg időt és erőfeszítést takarít meg Önnek.

IX. A megerősítés törvénye
(Minél többet használsz egy képzetet, annál erősebbé válik)

Minél tovább él Önben egy elképzelés, annál többször merül fel az ötlet, hogy valami újjal lecserélje. (Felmerül a kétely, hogy valóban előnyös-e?) Valahányszor egy adott szituációra egy adott módon reagál kielégítő eredménnyel, annál mélyebben rögzül az adott válaszreakció. Minél tovább alkalmazza az adott módszert, annál többször kap belső megerősítést és annál szilárdabb a hite, hogy helyesen cselekszik. Az ilyen megerősítési folyamatok eredményeként az idegrendszer állandó idegpályákat épít ki, melyeket rendkívül nehéz leépíteni. (Vagyis a rugalmatlanság folyamatosan nő.)

X. Az ismétlés hatalma
(Az ismétlés erősebbé teszi elképzeléseket)

Minden elképzelés, melyet felszínre hoz, csökkenti az ellenállását az új elképzelésekkel szemben. Egy ismételten előhívott ötlet is képes stabil idegpályákat kiépíteni az agyban, habár ezek nem kitörölhetetlenek. Mihelyt az elme elfogad egy ötletet, mely egy adott szituációval kapcsolatos döntés megváltoztatására készteti, elkezd új idegpályát kiépíteni. Először ezek inkább ideiglenes „útvonalak”, melyeket könnyű félretolni. Ám minél többször ad új választ a régi kérdésre, annál inkább válik az új idegpálya a fő közlekedési útvonallá. Végül a régi viselkedésmintához társított idegpálya megszűnik, mivel nincs rá többé szüksége.

A vonzás törvénye

Sokan ezt a törvényt azonosítják a siker egyik alaptörvényeként, de sokkal inkább a következménye a többinek. Amiben tudattalanul hiszünk, az megjelenik egész külsőnkben, viselkedésünkben és tükröződik beszédünkben. Aki a fenti törvényszerűségeket ismeri és alkalmazza, tudatosan változtathatja önmagát. Mások észreveszik ezt és ennek megfelelően állnak hozzá.

Így, amit „önmagának mond” az belső meggyőződéssé válik, majd ez befolyásol másokat és valósággá válik. A külvilág erre reagál új lehetőségekkel és ezt részesíti előnyben. Ez a vonzás törvénye.

Tudatalattink ezen törvények alapján működik és szabályozza minden ember életét. Amennyiben hisz bennük és tudatosan vállalja önmagát, akkor az élete irányítását a saját kezébe veszi. A tudatalattijával összhangban megalkothatja és megélheti azt, amire született. Ezzel biztosítja önmagának a boldogságot és egészséget. Ha elutasítja őket, attól még léteznek és hatnak, ám ebben az esetben elfordul attól a lehetőségtől, hogy saját maga döntsön a sorsáról, s a „véletlenre” bízza az életét!

De ne feledje, a véletlen nem létezik!

( Forrás:  http://www.hipnocoaching.hu/hipnozis-siker/hipnozis-siker-mechanizmusa_1.html )


Kapcsolódó bejegyzések:

A Tudatalatti programozásának fortélyai és eszközei

Hogyan nézne ki a tökéletes napod?

Mi játszódik le az agyadban amikor szabotálod a sikereidet?

 

- KM

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése